icon

Zelfstandig wonen en zelfredzaamheid

icon

Alle appartementen zijn ruim van opzet

icon

Activiteitenprogramma

icon

Thuiszorgteam NNCZ

Coöperatie

Maarwold is een coöperatieve vereniging die het vastgoed van Maarwold beheert. De coöperatie wordt geleid door een bestuur. Dat bestaat uit enkele bewoners en enkele leden van buitenaf. De leden van de coöperatie zijn de eigenaren van de appartementen. Als eigenaar van een appartement heeft u dus zelf direct invloed op het beheer van Maarwold. Op dit moment hebben huurders van de appartementen geen stem in deze coöperatie. 

Het bestuur van de coöperatie heeft de dagelijkse leiding over Maarwold gedelegeerd aan de interim-directeur, de heer W. Cnossen.

 

Historie Maarwold

Maarwold biedt riante koopappartementen aan senioren voor zelfstandige bewoning. Enkele eigenaren verhuren het appartement aan een bewoner. De appartementen worden via de makelaar aangeboden. De organisatie bemiddelt bij verkoop en verhuur en laat belangstellenden kennismaken. U kunt een rondleiding aanvragen. In de zestiger jaren ontstond ook in Haren de wens om te komen tot de bouw van een serviceflat voor senioren.

De initiatiefnemers hadden duidelijke woonwensen ten aanzien van de grootte van het appartement, het aantal kamers, het comfort, de voorzieningen en de inrichting van de publieksruimten. De eerste bewoners deden in 1972 hun intrede in Maarwold. De serviceflat beschikt thans over honderd appartementen, verdeeld over 2-kamer-, 3-kamer- en 2x2-kamerappartementen. Alle appartementen beschikken over een berging, tachtig appartementen beschikken over een garage.

Organisatie

Het bestuur van de coöperatie is in handen van de eigenaren van de lidmaatschapsrechten. Twee keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Ook huurders zijn hier welkom. Tijdens deze vergadering worden onder meer de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld en worden bestuursleden gekozen.  De leden kiezen een eigen bestuur, dat de coöperatie bestuurt. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn externe kandidaten, die geen lid zijn van de coöperatie.

Het bestuur heeft een directeur benoemd, die de dagelijkse leiding heeft en samen met de medewerkers er voor zorgt dat de bewoners een optimale service krijgen en het gebouw goed wordt onderhouden. De richtlijnen voor het besturen van Maarwold worden door de leden in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en zijn vastgelegd in de statuten, een huishoudelijk reglement en de huisregels. U kunt deze documenten opvragen bij de directie.

Neem contact met ons op

de heer W. Cnossen (interim-directeur)

   cnossen@maarwold.nl

de heer H. Hammenga (directieassistent)

  hammenga@maarwold.nl

  050-5346422