Coöperatie

Maarwold is een coöperatie, die de service, de zorg en het vastgoed van Maarwold beheert. De coöperatie wordt geleid door een bestuur. Dat bestaat uit enkele bewoners en enkele leden van buitenaf. De leden van de coöperatie zijn de eigenaren van de appartementen. Als eigenaar van een appartement heeft u dus zelf direct invloed op het beheer van Maarwold. Op dit moment hebben huurders van de appartementen geen stem in deze coöperatie. Het bestuur van Maarwold onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ook huurders te kunnen laten meebeslissen over de invulling van de service en de zorg in Maarwold.

Het bestuur van de coöperatie heeft de dagelijkse leiding over Maarwold gedelegeerd aan de directeur, de heer Martin Schipper.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor alle leden van de coöperatie, oftewel alle eigenaren van de appartementen. Ook huurders zijn hier welkom. Tijdens deze vergadering worden onder meer de begroting en jaarrekening vastgesteld en worden bestuursleden verkozen. Verder kan de ledenvergadering commissies instellen als blijkt dat daar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan een technische of financiële commissie.

De richtlijnen voor het besturen van Maarwold worden door de leden in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en zijn vastgelegd in de statuten, een huishoudelijk reglement en de huisregels. U kunt deze documenten opvragen bij de directie.

bezichtigingVRIJBLIJVEND EEN
BROCHURE
AANVRAGEN?


Bel 050 534 6422

Of vul onderstaand formulier in:

Contact  050 534 6422

logo   

Maarwold Serviceappartementen
Nesciolaan 32
9752 HM Haren
t.: (050) 534 64 22
f.: (050) 5340917
 

Haren   |    Service appartementen    |    Over Maarwold   |    Service op maat   |    Zorg en veiligheid   |    Contact

carouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarouselcarousel
Maarwold Service Appartement
Maarwold Serviceappartementen