icon

Zelfstandig wonen en zelfredzaam.

icon

Alle appartementen zijn ruim van opzet.

icon

Activiteitenprogramma.

icon

Thuiszorgteam exclusief voor serviceflat, 24/7.

Coöperatie

Maarwold is een coöperatie, die de service, de zorg en het vastgoed van Maarwold beheert. De coöperatie wordt geleid door een bestuur. Dat bestaat uit enkele bewoners en enkele leden van buitenaf. De leden van de coöperatie zijn de eigenaren van de appartementen. Als eigenaar van een appartement heeft u dus zelf direct invloed op het beheer van Maarwold. Op dit moment hebben huurders van de appartementen geen stem in deze coöperatie. Het bestuur van Maarwold onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ook huurders te kunnen laten meebeslissen over de invulling van de service en de zorg in Maarwold.

Het bestuur van de coöperatie heeft de dagelijkse leiding over Maarwold gedelegeerd aan de directeur, de heer Martin Schipper.

 

Historie Maarwold

Maarwold biedt riante comfortabele koopappartementen aan senioren voor zelfstandige bewoning. Enkele eigenaren verhuren het appartement aan een bewoner. De appartementen worden via de makelaar aangeboden. De organisatie bemiddelt bij verkoop en verhuur en laat belangstellenden graag kennismaken met de serviceflat. In de 60ér jaren ontstond ook in Haren de wens om te komen tot de bouw van een serviceflat.

De initiatiefnemers hadden duidelijke woonwensen t.a.v. oppervlak van het appartement, het aantal kamers, het comfort, de voorzieningen en de inrichting van de publieksruimten. In 1972 zijn uiteindelijk de eerste bewoners verhuisd naar Maarwold. De serviceflat beschikt thans over 99 appartementen, verdeeld over 2-kamer- , 3-kamer- en 2x2 kamerappartementen. Alle appartementen beschikken over een berging en veelal ook een garage.

Organisatie

Het bestuur van de Coöperatie is in handen van de eigenaren van de lidmaatschapsrechten. Twee keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. De leden hebben uit hun midden een bestuur gekozen, die de coöperatie besturen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn externe kandidaten, die geen lid zijn van de coöperatie.Het bestuur heeft een directeur benoemd, die de dagelijkse leiding heeft en samen met de medewerkers er voor zorg draagt dat de bewoners een optimale service krijgen en het gebouw goed wordt onderhouden.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering voor alle leden van de coöperatie, oftewel alle eigenaren van de appartementen. Ook huurders zijn hier welkom. Tijdens deze vergadering worden onder meer de begroting en jaarrekening vastgesteld en worden bestuursleden verkozen. Verder kan de ledenvergadering commissies instellen als blijkt dat daar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan een technische of financiële commissie.

De richtlijnen voor het besturen van Maarwold worden door de leden in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en zijn vastgelegd in de statuten, een huishoudelijk reglement en de huisregels. U kunt deze documenten opvragen bij de directie.

Neem contact met ons op

de heer M. Schipper (directeur)

   schipper@maarwold.nl

de heer H. Hammenga (directie-assistent)

  hammenga@maarwold.nl

  050-5346422